diensten

ontwerp

 

Overleg en wensen opdrachtgever, samenstelling van het programma van eisen.

Analyse randvoorwaarden: bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, stedenbouwkundige context.

Haalbaarheidsonderzoek, budgetaire inschatting (m2/m3-prijs).

Stedenbouwkundig onderzoek en opzet.

 

tekenwerk

 

Ontwerpvisualisaties, 3D-impressies.

Bestek-, detail- en werktekeningen.

BIM-modeling.

Inmeten en tekeningen bestaande toestand.

 

bouwvoorbereiding

 

Werkomschrijving, bestek & voorwaarden.

Kostenraming/directiebegroting.

Projectmanagement, aanbesteding.

Bouwbegeleiding ('turn-key' c.q. deelopdracht), oplevering.

 

aanvraag Omgevingsvergunning

 

Rapportage Bouwbesluit.

Berekening EnergiePrestatieCoefficient.

Rapportage Milieuprestatie/Duurzaan Bouwen.

Digitale aanvraag Omgevingsvergunning.

 

facilitaire dienstverlening

 

Woningcoorporaties.

Bouwbedrijven/aannemers.

Buurtparticipatie.

Samenwerking collega's.

 

architectenbureau G.v.DUIJNHOVEN

Kaneelstraat 23 5431 DV Cuijk, tel. 0485-330150

Opdrachten worden aanvaard conform DNR 2011

www.van-duijnhoven.com www.architectcuijk.nl © 2016