diensten

ontwerp


Overleg en wensen opdrachtgever, samenstelling van het programma van eisen.

Analyse randvoorwaarden: bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, stedenbouwkundige context.

Haalbaarheidsonderzoek, budgetaire inschatting (m2/m3-prijs).

Stedenbouwkundig onderzoek en opzet.


tekenwerk


Ontwerpvisualisaties, 3D-impressies.

Bestek-, detail-  en werktekeningen.

BIM-modeling.

Inmeten en tekeningen bestaande toestand.


bouwvoorbereiding


Werkomschrijving, bestek & voorwaarden.

Kostenraming/directiebegroting.

Projectmanagement, aanbesteding.

Bouwbegeleiding ('turn-key' c.q. deelopdracht), oplevering.


aanvraag Omgevingsvergunning


Rapportage Bouwbesluit.

Berekening NTA 8800

Rapportage Milieuprestatie/Duurzaam Bouwen.

Digitale aanvraag Omgevingsvergunning.


facilitaire dienstverlening


Woningcoorporaties.

Bouwbedrijven/aannemers.

Buurtparticipatie.

Samenwerking collega's.